صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.

CANONES SANCTORUM APOSTOLORUM.

THE CANONS OF

THE HOLY APOSTLES;

THE GREEK TEXT

AS ORIGINALLY PRINTED IN 1540,

WITH THE VARIOUS READINGS

OF LATER EDITIONS:

THE LATIN VERSION OF DIONYSIUS
EXIGUUS, MADE A.D. 500:

AND A NEW

ENGLISH TRANSLATION.

God save the Queen.

MDCCCXLVI.

16.

[The earliest Edition of the "Canones Apostolici " mentioned by Fabricius, in Bibl. Græc., is that by Hegendorf, Lips. 1524. But as there is no copy of it in the British Museum, recourse has been had to the Paris edition of 1554, which is a faithful reprint of the Paris edition of 1540, and contains, what the other wants, a Latin translation, and the Various Readings of an older Paris copy, no notice of which is elsewhere to be found; unless it be said that the Leipsig edition bad, what was very commonly practised at that period, another title with a Paris imprint; and it was perhaps from the Par. ed. of 1554, that Coteler got the various readings, given in his margin; unless, what is not likely, they were obtained direct from a collation of the Leipsig edition, or from the MS. of which Hegendorf had made use.

Instead of the Latin version in the ed. Par. 1554, there has been substituted the one by Dionysius Exiguus, as he is called, which was made about A.D. 500, and was first printed in the Bibliotheca Juris Canonici Veteris, by Voellius and Justellus, Par. 1661, fol. from a MS. in the possession of Justellus. But as it extends only to Canon 50 inclusive, the translation of the ed. Par, 1554 has been adopted for the remainder; which may, however, be perhaps found in some of the numerous MSS. mentioned by Harles on Fabricius; of which probably the most ancient are the Vatican MS. 5845, or Palatine 577, described as "pure" by Assemannus, in Bibliothec. Juris Oriental. Canonic. T. i. p.

[ocr errors]

Of the Greek text of the "Canones," the latest edition appears to be by Bernhold, Altorf. 1733, 8vo., who has given a few notes to show where they do or do not agree with the injunctions of the Old and New Testament. But the most learned Commentary on them is by Beverige, in his "Synodicon," Oxon. 1672, fol. reprinted by Le Clerc, in his edition of Coteler's Patres Sacri," Amst. 1724, fol. while the fullest inquiry into their antiquity was made by Gluck, whose researches Harles, into whose hands the papers of Gluck were placed, has given the condensed results in his Notes on Fabricius. T. xii. p. 148—151.]

66

OCTOGINTA quinque canones Apostolorum traditos ecclesiæ per ipsorum Apostolorum discipulum, comitem, & assiduum seciatorem Clementem Petri successorem, sancta Tɛvo' ékTMη synodus œcumenica, currentibus annis à Christo passo plus minus septingentis, ad ecclesiarum constitutionem, & ad perturbationum curationem diligenter à fidelibus observari præcepit. Insertas verò his ab hæreticis adulterinas quasdam sententias rejecit, & integræ Apostolorum doctrinæ restituit. Quod & Zepherinus pontifex Romanus annis antè plus quingentis fecerat. Autoritatem quorum nostra in eos, Deo volente, onμeiwois pleniùs planiúsque demonstrabit. Ipsos interea quemque nostrum monentes Apostolos audisse sat erit,--sive per

-State, & tenete traditiones nostras, sive per sermonem, epistolam. 2 ad Thessalo. cap. 2.

TRANSLATION OF PREFACE.

The fifth and sixth holy general council, held 700 years, more or less, after Christ's passion, ordained that, for the government of Churches and a preventive against disorder, eighty-five Canons of the Apostles, which had been delivered to the Church by Clemens, the disciple, companion and perpetual follower of the Apostles themselves, and the successor of Peter, should by the faithful be diligently observed; but it rejected some spurious points that had been inserted by heretics, and restored the pure doctrine of the Apostles, as Zepherinus, the Roman pontiff, had done more than 500 years previously. Of which Canons our publication will, God willing, prove fully and plainly the authority. In the mean while it will be sufficient for every one of us to hearken to the admonition of the Apostles, II Thessal. 2, "Stand fast, and hold by our traditions, whether (given) by word or letter."

« السابقةمتابعة »