صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

OR

REFLECTIONS

ON

KNOWLEDGE, VIRTUE, AND HAPPINESS;

CHIEFLY IN REFERENCE TO

A LIFE OF RETIREMENT

IN THE COUNTRY.

By ELY BATES, Esq.

Quid tibi vitandum præcipuè existimes, quæris? turbam.-Ego certè con-
fiteor imbecillitatem meam. Nunquam mores quos extuli, refero. Ali-
quid ex eo quod composui, turbatur; aliquid ex his quæ fugavi, redit.—
Inimica est multorum conversatio.
Senec. Epist. 7.

THIRD EDITION.

LONDON:

Printed by A. Strahan, New-Street Square ;

FOR LONGMAN AND REES, PATER-NOSTER ROW.

« السابقةمتابعة »